PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 

 •  System umożliwia użytkownikowi wprowadzanie deklaracji wpłaty dobrowolnej składki na PPK
 •  System umożliwia pracodawcy na zróżnicowanie wysokości dobrowolnej składki względem pracowników (np. w zależności od stażu pracownika)
 •  System umożliwia ustalenie stałej firmowej zawierającej podstawowy procent składki na PPK przez pracownika i pracodawcę
 •  System umożliwia, po uzupełnieniu historii zatrudnienia wskazanie dla nowego pracownika okresu, po którym pracownika trzeba zgłosić do PPK
 •  System zawiera formularze do obsługi PPK dla osoby w obrębie płatnika, w której znajduje się: 
  • Data końca okresu, po którym trzeba pracownika zgłosić do PPK,
  •  Okres przystąpienia do PPK, okres złożonego oświadczenia o wystąpieniu z PPK,
  •  Wartość procentowa dobrowolnej składki pracownika i pracodawcy,
  •  lista potrąconych składek pracownika
  •  Lista naliczonych składek pracodawcy
  •  Okres oraz wartość zmniejszenia procentowego obowiązującej składki pracownika
 •  System automatycznie nalicza wysokość składki potrącanej pracownikowi, finansowanej przez pracodawcę oraz zmianę kwoty wolnej od potrąceń w związku ze składkami na PPK.                                                                 
 • System wskazuje raportem warunkowym, które osoby powinny zostać zgłoszone do PPK(np. nowo zatrudnieni) oraz osoby, które muszą wystąpić z PPK( w związku z ukończeniem 70 roku życia).
 • System wskazuje raportem stan zatrudnienia pod kątem PPK
 • System wskazuje raportem naliczone składki na PPK w podziale na składki finansowane przez pracodawcę i pracownika
 • System umożliwia przelew składek na PPK- poprzez funkcję generowanie przelewów dla kontrahentów.
 • System umożliwia przypisania w strukturze organizacyjnej okresu przestoju ekonomicznego dla wybranego poziomu struktury. Po uzupełnieniu okresu przestoju na ten czas zostanie zawieszone naliczanie i potrącanie składek na PPK.
 • System nalicza składki na PPK również w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia. 
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów