Portal HR Millennium

Portal HR

 

Portal HR pozwala na zautomatyzowanie procesów kadrowych. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do danych płacowych oraz kadrowych, realizowany poprzez przeglądarkę internetową.

Zaletą przeglądarki jest fakt, iż nie wymaga ona instalowania żadnych programów oraz charakteryzuje się łatwością obsługi. Portal posiada interfejs w języku polskim i angielskim.

 

Głównymi możliwościami modułu Portal HR są:

 1. przeglądanie podstawowych danych kadrowych (dane osobowe, adresy, umowy, rachunki bankowe),
 2. monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich,
 3. wydruki skierowań na okresowe badania lekarskie,
 4. tworzenie wniosków urlopowych,
 5. tworzenie oraz przeglądanie planów urlopowych,
 6. przeglądanie kalendarza absencji,
 7. przeglądanie salda wymiaru urlopów,
 8. tworzenie wniosków z oceną pracownika,
 9. wysyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami Systemu Millenium,
 10. przeglądanie danych płacowych,
 11. wydruki pasków płacowych, kartotek zarobkowych. 

 

Korzystanie z Portalu HR umożliwia również:

 1. obniżenie kosztów obsługi kadrowej,
 2. zminimalizowanie ilości tworzonych dokumentów,
 3. ograniczenie do minimum potrzeby używania dokumentów papierowych.

 

Program jest zintegrowany z programami Kadry, Płace oraz System Zarządzania Czasem poprzez korzystanie ze wspólnych: kartotek pracowników i absencji, słowników, struktury organizacyjnej.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów