RODO

RODO Millennium

Moduł ten posiada funkcjonalność w postaci kreatora pozwalającego na podzielenie informacji zawartych w bazie danych na kategorie określone w art. 32 ust. 1 lit. b-f RODO oraz przypisanie tych kategorii do poszczególnych danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Oprogramowania, w tym określenia ich administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów