CHMURA

ChmuraSaaS.BSI to usługa udostępnienia za pomocą Internetu nowoczesnego oprogramowania Millennium ERP. Usługa odbywa się za pomocą technologii zdalnego dostępu, tzw. chmury. 

W skład SaaS.BSI wchodzą trzy grupy usług:

 1. udostępnianie oprogramowania ERP Millennium,
 2. serwis oprogramowania ERP Millennium,
 3. udostępnianie infrastruktury sprzętowej (hosting).

Zalety usługi SaaS.BSI

 1. Brak konieczności zakupu infrastruktury informatycznej oraz licencji oprogramowania.
 2. Zapewnienie szybkiej pomocy technicznej.
 3. Zmniejszenie zaangażowania w obszarach IT.
 4. Gwarancja wydajnego i bezpiecznego środowiska do przetwarzania wrażliwych danych osobowych.
 5. Wyeliminowanie ryzyka kradzieży danych w przypadku utraty lub kradzieży komputerów przenośnych lub stacjonarnych.
 6. Usługi terminalowe umożliwiają uruchamianie aplikacji stawiając niższe wymagania sprzętowe i przepustowości sieci.
 7. Usprawnia zarządzanie aplikacjami i danymi, zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami, zapewnia dostęp zdalnym użytkownikom i upraszcza zarządzanie.
 8. Każdy użytkownik jest jednoznacznie identyfikowany, a operacje przez niego wykonywane są ewidencjonowane.

SaaS.BSI – Opis usługi

Korzystanie z usługi SaaS.BSI nie wymaga zakupu jakichkolwiek licencji oprogramowania – wiąże się jedynie z opłatą związaną z ich udostępnieniem.

W ramach usługi SaaS.BSI oferuje się:
 1. odpowiedni sprzęt i oprogramowanie serwerów dostosowane do potrzeb użytkownika,
 2. udostępnienie i serwis oprogramowania ERP Millennium. Usługa obejmuje następujące programy:
  • Kadry Płace Millennium,
  • Portal HR Millennium,
  • Zarządzanie Czasem Millennium,
  • Finanse – Księgowość Millennium,
  • Fakturowanie Millennium,
  • Środki Trwałe Millennium,
  • Gospodarka Materiałowa Millennium,
  • Czynsze Millennium.


W ramach serwisu usługi SaaS.BSI oferujemy:

 1. Kontrolę poprawności działania systemu operacyjnego serwera.
 2. Kontrolę poprawności działania oprogramowania zainstalowanego na serwerze.
 3. Kontrolę poprawności wykonywania się kopii zapasowych.
 4. Zarządzanie użytkownikami w oparciu o usługi katalogowe Active Directory.
 5. Zarządzanie użytkownikami programu Płatnik.
 6. Zarządzanie użytkownikami Systemu Millennium (tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień).
 7. Wsparcie użytkownika przy konfiguracji połączenia z serwerem i uruchomienia drukowania.


Serwis Systemu Millennium obejmuje:

 1. udzielanie porad, wskazówek oraz konsultacji telefonicznych (help-line),
 2. udostępnianie Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania wynikających ze zmian w przepisach prawa,
 3. udostępnianie Zamawiającemu aktualizacji oprogramowania wynikających z naturalnego rozwoju (nowych opcji i funkcji, nowych narzędzi programistycznych),
 4. dodawanie/usuwanie formularzy w programach,
 5. udostępnianie użytkownikom standardowej puli dokumentów i raportów,
 6. oraz inne usługi podlegające dodatkowym ustaleniom pomiędzy BSI a Klientem.
 7. Cennik usług SaaS dostępny po zalogowaniu.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów