Mobilny Portal HR

Mobilny Portal HR

Mobilny Portal HR pozwala na zautomatyzowanie procesów HR-owych oraz komunikację między pracownikami przy użyciu urządzeń mobilnych. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do grafików, pasków płacowych oraz wniosków urlopowych, realizowany poprzez przeglądarkę internetową. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż nie wymaga ona instalowania żadnych programów oraz charakteryzuje się łatwością obsługi. MPHR posiada interfejs w języku polskim i angielskim.

 

Główne cele mobilnego Portalu:

·         obniżenie kosztów obsługi HR,

·         zminimalizowanie ilości tworzonych dokumentów,

·         szybka komunikacja między pracownikami.

Program jest zintegrowany z programami Kadry, Płace oraz Karta Pracy poprzez korzystanie ze wspólnych kartotek:

·         kartoteki pracowników,

·         kartoteki absencji,

·         słowników,

·         struktury organizacyjnej.

Podstawowymi zadaniami modułu mPHR są:

·         przeglądanie grafików,

·         generowanie pasków płacowych,

·         składanie wniosków urlopowych oraz zarządzanie historią wniosków,

·         akceptowania lub odrzucanie wniosków urlopowych swoich podwładnych,

·         tworzenie komunikatów do współpracowników,

·         zarządzanie historią komunikatów.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów