Praca

 

Oferty pracy

 • 20.02.2020
  MŁODSZY KONSULTANT ERP

  Miejsce pracy: Katowice

  Region: śląskie

   

  Obowiązki:

  - szkolenie użytkowników

  - wizyty wdrożeniowe w siedzibie klientów

  - udzielanie konsultacji telefonicznych lub zdalnych w zakresie systemów ERP oraz zagadnień merytorycznych

  - diagnoza i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów

  - testowanie oprogramowania

  - współpraca z programistami, projektantami i analitykami w zakresie określenia potrzeb klienta.

   

  Wymagania:

  - wykształcenie wyższe ekonomiczne i/lub w zakresie HR

  - znajomość zagadnień finansowo – księgowych (wymóg konieczny),

  - znajomość zagadnień kodeksu pracy (wymóg konieczny),

  - gotowość do wyjazdów służbowych,

  - dobra obsługa komputera,

  - prawo jazdy kat. B,

  - komunikatywność,

  - łatwość nawiązywania kontaktów,

  - umiejętność pracy w zespole.

   

  Oferujemy:

  - możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych,

  - pracę w firmie z 32-letnią tradycją.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Oferty pisemne prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania lub na adres siedziby:

BOMARK Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice

 

Rozmowy kwalifikacyjne mogą zostać poprzedzone testami potwierdzającymi spełnienie wymagań.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOMARK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. a 221 § 1 k.p.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

 

Jeżeli chcesz, żeby Twoja oferta byłą brana pod uwagę również podczas przyszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie klauzuli”: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOMARK Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest BOMARK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29, tel. 32 204 17 92, e-mail: bomark@bomark.com.pl 

Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu rekrutacji na wskazane stanowisko i przetwarzane przez okres roku, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres dwóch lat. W razie pytań lub chęci wycofania zgody skontaktuj się z nami pod wyżej wspominanym adresem e-mail.

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu podjęcia działań na Twoje żądanie w związku z prowadzoną rekrutacją w celu zawarcia umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (t.j.:Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późń. zm.), dalej k.p. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w ofercie pracy także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, otrzymania ich kopii, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami lub systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT, takich jak hosting. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Podanie przez Ciebie danych jest:

-          wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 k.p.

-          warunkiem zawarcia umowy wynikającym z art. 22 § 1 k.p. w zw. z art. 221 k.p.;

-          dobrowolne na etapie rekrutacji – w zakresie wykraczającym poza zakres art. 221 k.p.

Jeżeli nie podasz swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy o pracę.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów