FIRMA

OUTSOURCING KADROWO – PŁACOWY

BOMARK Outsourcing sp. z o.o. powstała w 2008 r. i od tego czasu świadczy kompleksowe usługi w zakresie naliczania i przygotowywania wynagrodzeń, a także prowadzenia spraw kadrowych.

Co do zasady dokumentacja prowadzona jest w autorskim programie Kadry - Płace Millennium, jednak możliwe jest w tym zakresie poprowadzenie dokumentacji również w programie Klienta. Dajemy Państwu gwarancję dokładnego, rzetelnego oraz solidnego wykonania usług.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie, które nabył obsługując firmy handlowe, usługowe oraz jednostki administracji publicznej. Skorzystanie z naszej oferty pozwala na redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz administracyjnych w dziale HR, zwiększenie możliwości zachowania tajemnicy wynagrodzeń czy przeniesienie obowiązków względem instytucji publicznoprawnych.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Listy płac (główne, dodatkowe, dot. umów cywilnoprawnych)
 • Paski wynagrodzeń
 • Deklaracje i rozliczenia ZUS, PFRON
 • Zestawienia zbiorcze do GUS
 • Deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40)
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy)
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych, pracowników kończących pracę, nadzór nad terminowością badań lekarskich, szkoleń BHP pracowników
 • Przechowywanie bieżącej dokumentacji kadrowo – płacowej
 • Obsługa zajęć komorniczych

 

Nasza firma zapewnia swoim Klientom obsługę kadr i płac na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarantujemy bezpieczeństwo posiadając polisę OC. Oferujemy kompleksowe obsługę płacową, rozliczenia z ZUS i US, pomagamy przy zakładaniu i prowadzeniu firmy, jak również reprezentujemy Klientów przed instytucjami państwowymi jak ZUS, GUS, PIP.

Dzięki nam mają Państwo możliwość skupienia całej uwagi na działalności swojej firmy oraz prowadzeniu interesów.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów