E-ZLA

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (E-ZLA)  są częścią systemu Millenium i znajdują się w module Kadry – Płace.
System Millenium ver. 2.3 umożliwia import zaświadczeń lekarskich ze strony ZUS, zaś wersja 2.4. dokonuje migracji danych z ZUS z pominięciem logowania do PUE.
Zaimportowane zaświadczenie jest automatycznie nanoszone na odpowiednie absencje w kalendarzu danej osoby.

Podczas importu system kontroluje:

  • Czy dane zaświadczenie nie było wcześniej wprowadzane lub importowane;
  • Czy na okres, na który wystawione jest e-ZLA lub jego część, nie została naniesiona wcześniej absencja;

W przypadku jednej z wymienionych sytuacji system ostrzega użytkownika odpowiednim komunikatem.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów