Fakturowanie Millennium

Fakturowanie

 

Aplikacja umożliwia obsługę dokumentów sprzedaży i ich korekt.

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Wielofirmowość, system umożliwia oddzielne prowadzenie ewidencji dla wielu firm,
 2. Kartoteka kontrahentów pozwala na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów, pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi programami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Kadry, Płace,
 3. Kartoteka towarów stanowiąca podstawę do wystawiania faktur z odwołaniem do okresów w opisach pozycji,
 4. Plan kont umożliwia prowadzenie kont księgowych w oparciu o znaki alfanumeryczne. Maksymalna długość konta to 255 znaków. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne generowanie kont w oparciu o wcześniej zdefiniowane słowniki. System sam generuje analityczne konta rozrachunkowe w oparciu o kartotekę kontrahentów. Możliwe jest zakładanie kont pozabilansowych,
 5. Elastyczny sposób numeracji dokumentów dostosowany do potrzeb Zamawiającego,
 6. Wystawianie oraz kopiowanie wystawionych faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Księgowanie dokumentów wg szablonów pojedynczo i grupowo,
 7. Elastyczne szablony księgowania umożliwiające zdefiniowanie typowych księgowań oraz przypisanie ich do dokumentów sprzedaży,
 8. Możliwość śledzenia stanu rozrachunków, szczegółowo w ramach danej transakcji lub zbiorczo dla danego kontrahenta. Uzyskać można takie informacje jak stan rozliczenia transakcji wg stanu na konkretny dzień, rozrachunki przeterminowane lub te, którym upływa termin płatności,
 9. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży. Możliwość definiowania stawek VAT,
 10. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 11. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie itp.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów