Kredyty Millennium

Kredyty

1.1.       System umożliwia zarządzanie tabelami według potrzeb:

o   Grupowanie kolumn,

o   Sortowanie wierszy,

o   Eksport danych zawartych w tabeli do *.xls, *.html, *.xml, *.txt.

1.2.       System umożliwia optymalizację warunków pracy za pomocą słowników:

o   Wprowadzanie nowych, zdefiniowanych przez użytkownika słowników,

o   Korzystanie z już istniejących słowników (ponad 60 różnych słowników),

o   Modyfikowanie istniejących słowników,

o   Definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych słowników.

1.3.       System umożliwia seryjne wprowadzanie danych.

1.4.       System umożliwia tworzenie raportów.

1.5.       System umożliwia szybkie wybieranie Kontrahenta przy użyciu Kartoteki kontrahentów.

1.6.       System umożliwia zmianę rozmiaru okna (część okien w programie automatycznie zmienia swój wygląd w trakcie zmiany rozmiaru okna).

1.7.       System umożliwia wykorzystanie klawiszy skrótów.

1.8.       System umożliwia ustawienie zintegrowanego logowania – logowanie do systemu
z uwierzytelnieniem Windows.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów