Oprogramowanie ERP

System Millenium
 

System Millennium ERP jest spójnym oprogramowaniem opartym na jednorodnej, nowoczesnej
i stale rozwijanej bazie danych SAP Sybase SQL Anywhere, światowego potentata w zakresie rozwiązań biznesowych oraz baz danych. Millennium to zbiór funkcjonalności działających w oparciu o w pełni zintegrowaną bazę danych. Zaletą zastosowanych rozwiązań jest wydajność, szybkość działania i pełne współdzielenie informacji (danych) w czasie rzeczywistym. Ta cecha umożliwia zastosowanie wbudowanych narzędzi raportujących i analitycznych, stale rozwijanych w kierunku Business Intelligence. Rozwiązania Millennium nie wymagają dodatkowych integracji i wymiany danych.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z procesowym podejściem do funkcjonowania przedsiębiorstwa lub urzędu, bez względu na profil działania. Komórki organizacyjne mogą korzystać z danych (informacji) innych działów, zależnie od posiadanych uprawnień.

Oprogramowanie obejmuje następujące obszary działalności podmiotu:

·         Kadry - Płace

·         Zarządzanie Czasem z modułem RCP

·         Portal HR

·         Rezerwy

·         Finanse-Księgowość

·         Fakturowanie

·         Środki Trwałe

·         Gospodarka Materiałowa

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów