Czynsze Millennium

Czynsze

 

Aplikacja umożliwia naliczanie i rozliczanie opłat od obiektów mieszkalnych i użytkowych. 

 

Podstawowe cechy programu to:

  1. Definiowalna lista składników czynszowych wraz z określeniem sposobu ich naliczania, np. od ilości osób, powierzchni, itp.,
  2. Zakładanie i ustalanie wymiaru Czynszu dla poszczególnych lokali, lokalizacji, globalnie dla wszystkich,
  3. Możliwość rejestrowania wpłat, z automatycznym rozliczaniem okresów rozliczeniowych,
  4. Naliczanie odsetek od przeterminowanych należności i uwzględnianie tego przy rozliczaniu opłat,
  5. Generowanie okresowych faktur od wynajmu,
  6. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań,
  7. Standardowe raporty takie jak: Saldo kontrahenta, Rozliczenie kontrahenta, Rozliczenie wpłat, Wymiar czynszu na dzień i wiele innych.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów