Wdrożenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG

Działania przedofertowe

Prezentacje systemów

Bomark Sp. z o.o. organizuje indywidualne pokazy oprogramowania realizowane na konkretne zapotrzebowanie Klienta. Mogą być zorganizowane zarówno w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa, jak i w siedzibie Klienta.

Rozpoznanie potrzeb Klienta

Ocena potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie:

 • systemu informatycznego,
 • oprogramowania użytkowego,
 • sprzętu komputerowego,
 • sieci transmisyjnej. 

 

Oferowane usługi

 

Usługi przedwdrożeniowe

Analizy i projekty:

 • analiza stanu aktualnego struktury organizacyjnej,
 • analiza obiegu informacji,
 • projekt systemu informatycznego zgodny z planami rozwoju przedsiębiorstwa,
 • projekt powiązań z eksploatowanymi systemami informatycznymi,
 • projekt migracji danych.

Przygotowanie platformy systemowo-sprzętowej:

 • projekt sieci transmisyjnej,
 • uzgodnienie postaci platformy systemowej,
 • realizacja bądź nadzór nad realizacją sieci transmisyjnej,
 • dostawy i instalacja sprzętu komputerowego,
 • instalacja bazy danych.

Prace dostosowawcze – tworzenie oprogramowania na zamówienie.

 

Usługi wdrożeniowe

Instalacja programu – obejmuje instalację oprogramowania na serwerze i wskazanych stacjach roboczych oraz konfigurację tych stacji do współpracy z programem.

Szkolenia:

 • administratorów,
 • operatorów systemu.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego. Prowadzone w grupach kilkuosobowych (nie większych niż 8 osób).

Zajęcia odbywają się w cyklu: 45 min + 15 min przerwy.

Serwis oprogramowania:

 • Serwis systemu sieciowego,
 • Operatorów Programu,
 • Konsultacje merytoryczne,
 • Nadzór nad eksploatacją,
 • Serwis licencji,
 • Serwis bazy danych,
 • Serwis systemu operacyjnego,
 • Serwis pogwarancyjny sieci transmisyjnej,
 • Serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego.

Nadzór autorski

Wykonywanie prac w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie za pomocą łącza teletechnicznego, z przeznaczeniem na:

 • Przetestowanie i uporządkowanie oprogramowania i bazy danych,
 • Diagnozowanie uszkodzeń i ich naprawę,
 • Wykonanie zmian w algorytmach,
 • Wykonanie zmian konfiguracji,
 • Przygotowanie nowych raportów i dokumentów,
 • Usuwanie skutków awarii oprogramowania.

Wsparcie typu help-line polegające na udzielaniu porad, wskazówek oraz konsultacjach telefonicznych mających na celu rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych.

Przekazywanie Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania, wynikających z naturalnego rozwoju:

 • Nowych opcji i funkcji,
 • Nowych narzędzi programistycznych.

Gotowość do przyjazdów do stanowisk użytkowania systemów, na wyraźne wezwanie Zamawiającego celem wsparcia.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów