Rezerwy Millennium

Rezerwy 

Moduł Rezerwy jest wydzieloną częścią Systemu Millennium z własną pulą uprawnień. Program służy do obsługi różnego rodzaju rezerw i Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów (RMK).

Możliwa jest ewidencja rezerw płacowych jak i odpisów na ZFŚS lub rozliczenia w czasie istotnych kosztów dotyczących pracowników. Moduł zawiera system kartotek, na których operator może na bieżąco sprawdzić stan poszczególnych rezerw. Kartoteki te pozwalają na dynamiczne filtrowanie (typ rezerwy, okres naliczenia, lista osób, obiekty kosztowe itp.) i umożliwiają dostęp zarówno do konkretnej umowy pracownika  (jakie ma naliczane rezerwy) jak i do danej rezerwy lub RMK (jakie umowy pracowników wchodzą w jej skład). Można w nim również generować raporty zawierające informacje o naliczonych rezerwach i rozliczeniach RMK oraz eksportować pliki zawierające księgowania do programu księgowego. Moduł umożliwia wykorzystanie statusu rezerwy dla wybranej umowy pracownika:

  • naliczenie - program informuje o aktywnym statusie naliczania,
  • zakończenie – program będzie pamiętał dotychczasowe naliczenia do momentu rozwiązania, nie naliczając nowych danych, ale opcjonalnie korygując naliczenia na podstawie zmian w bazie,
  • rozwiązanie – nastąpi rozwiązanie rezerwy dla danej umowy w danym miesiącu,
  • wycofanie - nastąpi wystornowanie dotychczasowych naliczeń dla danej umowy (inne księgowania wycofania i rozwiązania).

 

Moduł realizuje następujące zagadnienia:

  1. Definiowanie dowolnej ilości szablonów rezerw i RMK,
  2. Zawiązywanie i równoczesne prowadzenie dowolnej ilości rezerw i RMK z wybranego szablonu,
  3. Kontrolowanie całych rezerw oraz RMK jak i poszczególnych umów w ramach rezerwy,
  4. Generowanie raportów z poszczególnych operacji,
  5. Generowanie zestawów księgowań z poszczególnych operacji. 
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów