OFERTA

Oferujemy oprogramowanie indywidualnie dostosowane do Klienta, którego potrzeby poznawane są na etapie przedwdrożeniowym.

Głównym produktem naszej firmy jest Zintegrowany System Zarządzania Millennium pracujący w oparciu o bazę danych SAP Sybase SQL Anywhere. Składa się m.in. z modułów: Kadry-Płace, Zarządzanie Czasem z modułem Rejestracja Czasu Pracy, Finanse-Księgowość, Księgowość Budżetowa, Fakturowanie, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Portal HR, Rezerwy, Czynsze, Sumy Depozytowe. Dodatkowo może zostać rozszerzony o inne moduły opracowane na życzenie Klienta. Oprogramowanie jest w pełni graficzne.

System posiada możliwość obsługi wielu wyodrębnionych organizacyjnie podmiotów - wielofirmowość; proponuje ponad 100 raportów. Oprogramowanie zawiera również wbudowane trzy narzędzia umożliwiające samodzielne tworzenie raportów przez użytkownika.

Są to: Generator raportów oparty na języku graficznym interfejsie Drag&Drop, Tabele przestawne oraz Czarodziej raportów, z których można korzystać nawet bez potrzeby znajomości języka SQL.

System jest zintegrowany z MS Word oraz umożliwia eksport raportów w różnych formatach m.in.: rtf, xls, pdf oraz html. Ponadto każdy dokument elektroniczny wygenerowany przez oprogramowanie może być zarchiwizowany i udostępniony dowolnemu użytkownikowi w dowolnej chwili.

System pozwala użytkownikowi na samodzielne tworzenie własnych filtrów, a zarazem modyfikację zawartości formularzy i zakładek.

Podczas wdrożenia zapewniamy nie tylko migrację danych z programów dotychczas użytkowanych przez Klienta, ale także integrację z oprogramowaniem innych producentów. Natomiast po wdrożeniu gwarantujemy stałą opiekę serwisową nad naszym Systemem w zakresie obsługi technicznej jak i doradztwa merytorycznego, a nasi konsultanci są w tygodniu zawsze dostępni telefonicznie.

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie projektów i realizację procesów wdrożenia zintegrowanych systemów,
 • analizę występujących w przedsiębiorstwach problemów oraz wskazywanie metod ich rozwiązywania,
 • stały rozwój i modernizację oferowanego oprogramowania,
 • opiekę nad Klientem w zakresie obsługi technicznej jak i doradztwa merytorycznego przez wysokiej klasy specjalistów,
 • tworzenie oprogramowania dedykowanego, spełniającego wymagania konkretnego odbiorcy,
 • nadzorowanie procesu wdrożenia systemów oraz szkolenie w ich obsłudze,
 • stały nadzór autorski,
 • tworzenie oprogramowania wspomagającego:zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
 • działy księgowości budżetowej w administracji publicznej,
 • tworzenie i wdrażanie systemów własnego autorstwa,
 • konsultacje merytoryczne.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów