E-FAKTURY

System obsługuje KSeF w trzech zakresach:
     I. Administracja
           1. Zalogowanie z certyfikatem lub tokenem
           2. Udzielenie uprawnień
           3. Cofnięcie uprawnień
           4. Uzyskaj token lub Cofnij token
           5. Weryfikacja i synchronizacja uprawnień
           6. Ustawienie klucza sesji i weryfikacja sesji
           7. Wybór powiązania z bramką produkcyjną, testową lub demo
    II. Dokumenty sprzedaży
           1. Wysyłka pojedynczych dokumentów lub paczki do wybranej bramki
           2. Weryfikacja statusu
           3. Filtrowanie dokumentów wg wysyłki do
           4. Przy każdym dokumencie jest zapisywana historia komunikacji
    III. Dokumenty zakupu
           1. Import z pliku xml
           2. Analiza pliku xml
           3. Synchronizacja z ustawioną bramką KSeF
           4. Filtrowanie dokumentów wg powiązania z KSeF
           5. Podpięcie domyślnego schematu księgowania dla kontrahenta
           6. Możliwość podpięcia innych dokumentów zewnętrznych do zaimportowanej

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów