Program realizuje postanowienia ustaw:

 • emerytalnej wraz z przepisami wykonawczymi
 • ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z przepisami wykonawczymi

 

I. Struktura organizacyjna

 1. Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej firmy oraz zależności służbowych. 
 2. Kalendarz modyfikowany na każdym węźle struktury. 
 3. Możliwość wprowadzenia struktury wielooddziałowej i wielofirmowej z dowolną ilością zdefiniowanych Płatników. 
 4. Możliwość zamykania starych i otwierania nowych węzłów z dowolnym zakresem dat obowiązywania, co umożliwia łatwe sprawdzenie wyglądu struktury z dowolnego okresu historycznego lub zaplanowanie jej na przyszłość. 
 5. Możliwość planowania etatów: dla określonych grup pracowników, dla dowolnego okresu, związane z tym analizy oraz raportowanie wakatów zintegrowane z modułami szkoleń i oceny kadrowej - obsługa kadry zastępczej. 
 6. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości cech każdego węzła i przypisania im wartości – na potrzeby raportowania dowolnie grupującego/sortującego węzły. 
 7. Możliwość prowadzenia analiz przekrojowych na dowolnym poziomie struktury, w obrębie wszystkich płatników, w dowolnym okresie czasu, z możliwością analiz porównawczych różnych okresów.

 

II. Słowniki

 1. Możliwość dokonywania aktualizacji wbudowanych słowników – kody ZUS, Urzędy Skarbowe itp. 
 2. Możliwość wprowadzenia koniecznych zmian kodów słownika, bez utraty wcześniejszych kodów słownikowych, poprzez wprowadzenie nowej wersji kodów słownika. 
 3. Możliwość modyfikacji lub tworzenia nowych grup słownikowych. 
 4. Możliwość użycia istniejących i nowych słowników w budowaniu nowych formularzy.

 

III. Informacje o pracownikach

 1. Kartoteka ta może być dowolnie rozbudowywana o nowe tabele, formularze i pola – mechanizm budowania formularzy jest uniwersalny, dostępny dla użytkownika i opiera się na tych samych zasadach. Pola formularzy mogą być typów prostych – np. kontrolka edycji daty z kalendarzem, liczby z kalkulatorem, pole wyboru, lista rozwijana, grafika, tekst opisowy – lub też typów złożonych – np. odwołanie do drzewa struktury organizacyjnej lub zdefiniowane jako wyrażenie wiążące różne dane (np. odwołanie do członka rodziny w formularzu socjalnym). 
 2. Edycja może się odbywać w formie formularzowej lub tabelarycznej. Wartość każdego pola podlega datowemu zakresowi obowiązywania, śledzone są wszystkie zmiany (historyczne wartości pola można przeglądać lub wykorzystywać w raportach), dane nie są fizycznie usuwane z bazy danych. Każde pole może mieć zdefiniowaną akcję po zmianie (np. przeliczenie kwoty) oraz warunek, kiedy wartość może podlegać modyfikacji. Szczegółowy system uprawnień pozwala na zdefiniowanie indywidualnych formularzy dla grup lub indywidualnych użytkowników, m.in. uprawnienia mogą być ustalane ze szczegółowością, co do pola i trybu dostępu (brak, odczyt, zapis). 
 3. Program wspomaga ustawę o ochronie danych osobowych, rejestrując i umożliwiając przegląd wszystkich dostępów do danych osobowych pracownika, np. przy otwarciu formularza, wydrukowaniu raportu lub dokumentu (następnie umożliwiając raportowanie z uwzględnieniem kto, kiedy i z jakiego modułu wykonał dostęp, jeżeli dane były przekazane to dla kogo). System śledzi modyfikacje wszystkich danych wraz z zachowaniem informacji, co i na co się zmienia – informacja ta może być potem łatwo przeszukiwana przez administratora.

 

IV. Raporty i dokumenty

 1. Cechy i możliwości generowania raportów opisuje osobna część niniejszego dokumentu – System jest zaopatrzony w predefiniowane druki umów i raporty. Na etapie wdrożenia są one dostosowywane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Gromadzone dane kadrowe umożliwiają stworzenie przekrojowych analiz pod kątem dowolnej danej zawartej w kartotece osobowej. Wszystkie indywidualne wydruki dla pracowników mogą być generowane seryjnie dla wyfiltrowanej i zawężonej grupy osób.

 

V. Odzież robocza

 1. Prowadzenie ewidencji odzieży roboczej, jej rozmiarów i podstawowych okresów eksploatacji na stanowiskach pracy. 
 2. Moduł zintegrowany jest z kartoteką osobową i płacami – w pełni obsługuje automatyczne wypłacanie dodatków na głównych listach płac i/lub dodatkowych.

 

VI. Szkolenia

 1. Ewidencja firm szkoleniowych, ofert i terminów szkoleń. 
 2. Ewidencja pracowników firm szkoleniowych. 
 3. Ocena szkoleń (od strony reakcji uczestników, stopnia opanowania wiedzy i umiejętności, podniesienia efektywności pracy oraz opłacalności finansowej). 
 4. Wartościowanie firm szkoleniowych (ocena metod, materiałów szkoleniowych, umiejętności osób prowadzących).