Sektor produkcyjny

System Millennium pozwala na zaawansowane planowanie i rozliczanie czasu pracy, co jest szczególnie istotne w przypadku równoważnego czasy pracy. Millennium ERP umożliwia także planowanie oraz kontrolę realizacji szkoleń zawodowych, uprawnień pracowników oraz szkoleń BHP. Jest doskonałym narzędziem dla kierowników, gdyż pozwala na automatyzację czynności związanych z tworzeniem harmonogramów. Dzięki temu możliwe jest ułożenie optymalnego planu, zgodnego z obowiązującym prawem i wolnego od przestojów oraz planowanie harmonogramów w przedsiębiorstwach, w których funkcjonuje system wielozmianowy lub/i wielobrygadowy.

Program Finanse-Księgowość umożliwia definiowanie sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów, a także rozdział kosztów według rozdzielników. Kartoteka kontrahentów pozwala użytkownikowi na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów i pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi obszarami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Kadry, Płace. System Millennium pozwala na automatyczne przeksięgowywanie wprowadzonych zapisów na różne konta. Użytkownik ma możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów, a elastyczny sposób ich numeracji jest dostosowany do potrzeb Klienta. W programie możliwe jest wystawianie przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenie dekretów na podstawie już utworzonych.

Millennium umożliwia integrację z oprogramowaniem służącym do zarządzania produkcją innych producentów. Zadaniem modułu jest wspieranie wytwarzania produktów różnych branż, z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych narzędzi. System może rejestrować pracę na stanowisku, z zastosowaniem aplikacji zliczającej wykonane operacje (połączenia za pomocą portu).

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów