Gospodarka Materiałowa Millennium

Gospodarka Materiałowa

 

Aplikacja umożliwia prowadzenie magazynu(ów) przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe cechy programu to:

  1. Elastyczna kartoteka materiałowa dająca możliwość rozliczania dostaw w kolejności: FIFO, LIFO, z dostawy,
  2. Możliwość przypisania kartotek do magazynów,
  3. Śledzenie stanów minimalnych i maksymalnych, jeśli są określone,
  4. Ewidencja dokumentów magazynowych: PZ, PW, MP, R+, WZ, RW, MW, R-, ZW, MM, ZZ,
  5. Możliwość definiowania własnych typów dokumentów magazynowych,
  6. Możliwość definiowania partii towarów, określającej ilości i ceny towarów, co z kolei pozwala na ułatwienie wprowadzania dokumentów magazynowych,
  7. Prowadzenie i ewidencja zamówień, opcjonalne automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych,
  8. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
  9. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Stany magazynowe, Karta artykułu, Rejestr dokumentów itp.,
  10. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów