E-AKTA

E-Akta

 

Moduł  pozwala na zamianę postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną poprzez przyjęcie do bazy odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy.

Moduł umożliwia przeglądanie dokumentów wybranego pracownika lub wszystkich pracowników.

Moduł umożliwia również bezpośrednie zeskanowanie dokumentu do e-Akt. Dodatkowo każdy dokument lub raport wygenerowany w programie może być zapisany do modułu bezpośrednio z podglądu wydruku bez konieczności zapisywania go na dysku (np. w formacie .pdf) i wczytywania jako dokument zewnętrzny.

Odpowiednio przygotowane raporty (np. pasek pracowniczy) mogą być generowane w trybie wsadowym i zapisywane do e-Teczki każdego pracownika bez konieczności ingerencji specjalisty HR.

Przy dokumencie można określić informację w jakim fizycznym miejscu dokument się znajduje.

Dokument może zostać opatrzony kodem kreskowym w celu szybkiego przywołania jego elektronicznej postaci z bazy danych po sczytaniu za pomocą czytnika z dokumentu papierowego.

Pracownik może przesłać skan do HR w celu zapisania w e-Aktach, specjalista HR może zadecydować czy dany dokument ma zostać w niej zapisany. Jeśli dokona takiego wyboru, wskazany dokument znajdzie się w e-Aktach. Tak więc zarówno HR może skanować i zapisać w e-Aktach, jak i pracownik może przesłać skan w celu zapisania przez HR w e-Aktach.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów