BRANŻE

Sektor produkcyjny


 
System Millennium pozwala na zaawansowane planowanie i rozliczanie czasu pracy, co jest szczególnie istotne w przypadku równoważnego czasy pracy. Millennium ERP umożliwia także planowanie oraz kontrolę realizacji szkoleń zawodowych, uprawnień pracowników oraz szkoleń BHP. Jest doskonałym narzędziem dla kierowników, gdyż pozwala na automatyzację czynności związanych z tworzeniem harmonogramów. Dzięki temu możliwe jest ułożenie optymalnego planu, zgodnego z obowiązującym prawem i wolnego od przestojów oraz planowanie harmonogramów w przedsiębiorstwach, w których funkcjonuje system wielozmianowy lub/i wielobrygadowy. 

Program Finanse-Księgowość umożliwia definiowanie sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów, a także rozdział kosztów według rozdzielników. Kartoteka kontrahentów pozwala użytkownikowi na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów i pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi obszarami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Kadry, Płace. System Millennium pozwala na automatyczne przeksięgowywanie wprowadzonych zapisów na różne konta. Użytkownik ma możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów, a elastyczny sposób ich numeracji jest dostosowany do potrzeb Klienta. W programie możliwe jest wystawianie przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenie dekretów na podstawie już utworzonych. 

Millennium umożliwia integrację z oprogramowaniem służącym do zarządzania produkcją innych producentów. Zadaniem modułu jest wspieranie wytwarzania produktów różnych branż, z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych narzędzi. System może rejestrować pracę na stanowisku, z zastosowaniem aplikacji zliczającej wykonane operacje (połączenia za pomocą portu).

 

Sektor usługowy

 

System Millennium ERP jest spójnym oprogramowaniem, opartym na jednorodnej, nowoczesnej i stale rozwijanej bazie danych SAP Sybase SQL Anywhere, światowego potentata w zakresie rozwiązań biznesowych oraz baz danych. Millennium to zbiór funkcjonalności działających w oparciu o w pełni zintegrowaną bazę danych. Cechuje się wydajnością, szybkością działania oraz pełnym współdzieleniem informacji (danych) w czasie rzeczywistym. Posiada narzędzia raportujące i analityczne, stale rozwijane w kierunku Business Intelligence. Rozwiązania Millennium nie wymagają dodatkowych integracji i wymiany danych.

 

Służba zdrowia

 

 Millennium w części administracyjnej - "szarej" stale dostosowywane jest do zmieniających się wymogów stawianych przed Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, zarówno w zakresie ewidencji danych, jak i sprawozdawczości. Wspiera kadrę menedżerską w zakresie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Ułatwia opracowanie wskaźników przydatnych w procesie negocjowania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 Zarządzanie Czasem wspiera szpital w obszarach:

 - obsługi dyżurów medycznych z możliwością planowania i rozliczania wynagrodzenia za dyżury,

 - planowania i ewidencjonowania gotowości do pracy, czyli udzielania świadczeń medycznych,

 - planowania i rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym m.in. dla lekarza i pielęgniarki czas pracy nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i/lub prosektoriów program obsługuje skrócone normy czasu pracy. 

W programie Płace istnieje możliwość stworzenia list płac osobno dla stawki godzinowej i osobno dla pracowników mających wynagrodzenie miesięczne. Listy płac mogą być również tworzone w dowolnych terminach wynagrodzenia pracowników proporcjonalnie w stosunku do przepracowanych godzin. 

Program Finanse-Księgowość umożliwia definiowanie sposobu przeksięgowywania kosztów bezpośrednich na pośrednie z użyciem rozdzielników kosztów, a także rozdział kosztów według rozdzielników, ułatwiając kalkulację kosztów leczenia. 

Kartoteka kontrahentów pozwala użytkownikowi na prowadzenie dowolnej ilości kontrahentów i pracowników. Kartoteka ta jest zintegrowana z pozostałymi obszarami tj. Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Kadry, Płace. 

System Millennium pozwala na automatyczne przeksięgowywanie wprowadzonych zapisów na różne konta. Użytkownik ma możliwość dowolnego zdefiniowania typów dokumentów, a elastyczny sposób ich numeracji jest dostosowany do potrzeb Klienta. W programie możliwe jest wystawianie przelewów na podstawie nierozliczonych rozrachunków oraz tworzenie dekretów na podstawie już utworzonych.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów