Administracja publiczna

Millennium wspiera działania związane z realizacją budżetu zadaniowego:

 

w zakresie programów Kadry i Płace Millennium.

 • w programach Kadry i Płace Millennium istnieje możliwość naniesienia każdemu pracownikowi odpowiedniego zadania ze zdefiniowanego słownika. Zadanie to może być zmienne w czasie (data od, data do) i może być naniesione
  z podziałem procentowym (kilka aktywnych zadań dla jednej osoby).
 • program Kadry Millennium pozwala na generowanie raportów umożliwiających wydruk listy pracowników wg zadań
  z danymi z przeszeregowań.
 • program Płace Millennium pozwala na generowanie raportów umożliwiających wydruk dowolnych list płac (zaznaczonych lub z okresu od do) z podziałem kwot składników na zadania.
 • w programie Płace Millennium można utworzyć schematy księgowań list płac rozdzielające wszystkie składniki wynagrodzeń (koszty, naliczenia i potrącenia) wg podziału: część, dział, rozdział, paragraf i zadanie.
   

w zakresie programu Księgowość Budżetowa Millennium istnieją możliwości:

 • ewidencjonowania zapisów księgowych z uwzględnieniem zadań.
 • przeglądania zapisów na kontach z uwzględnieniem zadań.
 • wprowadzania planu budżetu z uwzględnieniem zadań.
 • generowania sprawozdań Rb-27 i Rb-28 z podziałem na zadania.
 • prowadzenia i śledzenia zaangażowania z podziałem na zadania, zobacz również rejestr umów z kontrahentami.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów