Środki Trwałe Millennium

Środki Trwałe
 

Aplikacja umożliwia kompletną obsługę środków trwałych, jak również przeprowadzenie inwentaryzacji. 

 

Podstawowe cechy programu to:

 1. Prowadzenie kartoteki środków, wyposażenia, wartości niematerialnych, gruntów, itp.,
 2. Możliwość rozszerzania kartoteki o własne, dodatkowe, pola,
 3. Ewidencjonowanie wszystkich zmian dokonywanych na środkach np. zmiany miejsca, osób odpowiedzialnych, opisów, itp.,
 4. Przeprowadzanie częściowych lub całkowitych likwidacji, ulepszeń, odpisów aktualizacyjnych, przeszacowań i innych,
 5. Przeszacowania środków w oparciu o wybrane kryteria,
 6. Prowadzenie planu amortyzacji metodami: liniową, degresywną, naturalną, miesięczną,
 7. Prowadzenie amortyzacji podatkowej i bilansowej,
 8. Prowadzenie amortyzacji z podziałem na źródła finansowania,
 9. Prowadzenie amortyzacji rocznej i miesięcznej,
 10. Prowadzenie rezerw dla różnic przejściowych i trwałych w amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 11. Możliwość naliczania podatku od nieruchomości oraz rozliczania opłat za wieczyste użytkowanie,
 12. Automatyczne przygotowanie dekretów księgowych na podstawie wcześniej wprowadzonych definicji szablonu,
 13. Wspomaganie prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy czytników kodów kreskowych i drukarek kodów kresowych lub bez nich,
 14. Rozliczanie inwentaryzacji, generowanie zmian miejsc i likwidacji,
 15. Elastyczny system drukowania realizujący standardowe raporty oraz generator raportów umożliwiający generowanie zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 16. Zamawiającego,
 17. Dostępne są standardowe raporty takie jak: Kartoteka, Plan amortyzacji, Dane do zestawienia SP dla GUS, Zmiany Wartości, Zestawienie umorzenia itp.,
 18. Wbudowany arkusz kalkulacyjny umożliwiający m.in.: pobieranie danych z systemu, przeliczanie ich oraz automatyczne generowanie księgowań.
Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów