Z dniem 23 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. poz. 1858), które obniża wysokość odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym.

Pragniemy przypomnieć, że wysokość tych odsetek stosuje się do niektórych świadczeń z sektora finansów publicznych. Przy użyciu tej stawki ustalana jest np. wysokość odsetek od niezależnie pobranych świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jak również od opóźnionej wypłaty świadczeń przez ZUS.

 

Informacja dla użytkowników naszego programu:
Zmiany wartości odsetek ustawowych wprowadzą Państwo dokonując ich edycji w programie, za pomocą funkcji System -> Tabele odsetek.