Do końca 2014 r. członkowie rad nadzorczych mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegali z tego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2015 r. oprócz ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowe są również: ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jeżeli członek rady otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

Od wynagrodzenia członka rady nadzorczej należnego za grudzień 2014 r. a wypłacanego (zgodnie z uchwałą właściciela) w styczniu 2015 roku, należy naliczyć tylko składkę zdrowotną. Mimo, że wynagrodzenie będzie uwzględnione w raporcie do ZUS za styczeń, czyli miesiącu wypłaty to termin ten nie powinien mieć wpływu na rodzaj ubezpieczeń, którym osoba podlega. Wynagrodzenie powinno być oskładkowane według takiego schematu ubezpieczeń, do jakiego osoba była zgłoszona w okresie, za który wynagrodzenie jest należne.

 

 Źródło: Przegląd ZUS i Płace.
Podstawa prawna: 
ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).