Logowanie

Strefa logowania

Po podaniu nazwy użytkownika oraz hasła włączone zostaną dla Ciebie wybrane sekcje menu.

Pamiętaj, aby się wylogować po zakończeniu pracy.

Narzędzia umożliwiające

samodzielne tworzenie raportów

Generator raportów
Tabele przestawne
Czarodziej raportów